0

150. výročí narození Josefa Thomayera150. výročí narození Josefa Thomayera

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz40-pmpcz40-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2003
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.4 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:450014000 ks
Raženo:400012000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Ladislav Kozák
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
150. výročí narození Josefa Thomayera
Další náhledy:    
150. výročí narození Josefa Thomayera 150. výročí narození Josefa Thomayera
150. výročí narození Josefa Thomayera
Další náhledy:    
150. výročí narození Josefa Thomayera 150. výročí narození Josefa Thomayera

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 19. března 2003 do oběhu pamětní stříbrnou 200 Kč minci ke 150. výročí narození Josefa Thomayera. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,40 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně je český lev v obdélníkovém štítu a pod ním název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnota mince se zkratkou peněžní jednotky. Pod nominální hodnotou mince je lékařský symbol - číše ovinutá hadem a za ní vavřínová snítka symbolizující literární tvorbu dr. Thomayera. Vyobrazení doplňují iniciály autora lícní strany mince, akademického sochaře Ladislava Kozáka, a značka České mincovny v Jablonci nad Nisou, která minci razila. Na rubové straně dvousetkoruny je portrét dr. Josefa Thomayera, přes jehož spodní část leží text "JOSEF THOMAYER" a letopočty "1853 - 2003". Jsou zde rovněž iniciály autora návrhu této strany mince, studenta AVU Josefa Oplištila.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle modré barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození dr. Josefa Thomayera byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2001 s uzávěrkou 15. března 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 28 podání, což představovalo 28 návrhů lícních a 30 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 26. března 2002. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 18 návrhů, a to především na doporučení odborného poradce pro méně zdařilou podobu dr. Thomayera, popř. pro technické nebo výtvarné nedostatky. Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně na vyšší úrovni, ale i u nich se projevily drobnější výtvarné nedostatky, např. nesoulad obou stran, méně vhodná kompozice, použití či umístění písma, nebo nebyla dostatečně vystižena podoba.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise i odborný poradce MUDr. Jiří Kolář označili za výtvarně nejlepší resp. nejvýstižnější co do podoby. První místo a doporučení k realizaci udělila komise návrhu pana Josefa Oplištila pro monumentální způsob řešení kompozice a ušlechtilost podoby podle Švabinského portrétu, jejíž zpracování velkoryse vyjadřuje bojovného ducha dr. Thomayera. Autor vítězného návrhu však předložil pouze rubovou stranu návrhu. Komise proto doporučila, aby lícní strana byla realizována podle návrhu akademické sochaře Ladislava Kozáka, který spolu se dvěma dalšími návrhy obdržel třetí cenu. Návrh p. Kozáka svou jednoduchostí a čistotou provedení nejlépe odpovídá vítězné rubové straně. Před realizací však bude nutné, aby autor přizpůsobil písmo na líci písmu na reversu. Třetí cenu dále obdržely návrh pana Josefa Šafaříka za originalitu a výtvarné zpracování a návrh pana Jaroslava Bejvla za nejvýstižnější portrét.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 19. 3. 2003.
Karta mince 150. výročí narození Josefa Thomayera
Karta mince 150. výročí narození Josefa Thomayera
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: 555 Kč vč. DPH, ihned in_stock 555CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík