0

150. výročí narození Jaroslava Vrchlického

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz39-pmpcz39-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2003
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:450015000 ks
Raženo:370012000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Harcuba
Rytecké úpravy:Jaroslav Hrách
150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
Další náhledy:    
150. výročí narození Jaroslava Vrchlického 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
Další náhledy:    
150. výročí narození Jaroslava Vrchlického 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 5. února 2003 do oběhu pamětní stříbrnou 200 Kč minci ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,30 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně je vyobrazen stylizovaný brk jako symbol básnické činnosti Jaroslava Vrchlického. Dvouřádkový název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" ohraničený linkami je položen přes brk ve spodní části mince. Vlevo od brku nad názvem státu je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty "200 Kč". Při spodním okraji mince je rovněž vlevo od brku umístěna iniciála "H" autora návrhu lícní strany mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby, a značka České mincovny v Jablonci nad Nisou, která minci razila. Na rubové straně mince je umístěn portrét Jaroslava Vrchlického. Vpravo od portrétu nad jeho levým ramenem jsou stylizované spojené iniciály "PJ" autora návrhu této strany, pana Pavla Jekla. V opisu při levém, spodním a pravém okraji mince je básníkovo jméno "JAROSLAV VRCHLICKÝ" a nad ním letopočty "1853 - 2003".

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle zelené barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v říjnu 2001 s uzávěrkou 15. února 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 57 podání, což představovalo 60 návrhů lícních a 61 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 26. února 2002. Jeden variantní návrh lícní strany byl ze soutěže vyloučen pro nesplnění podmínek - chyběl na něm jeden z předepsaných atributů. Zbývající podání hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 41 návrhů, a to především pro málo výstižnou podobu Jaroslava Vrchlického ve spojení s většími či menšími technickými a výtvarnými nedostatky. Návrhy, které postoupily do II. kola, byly výtvarně na vyšší úrovni, ale u nich se projevila menší výstižnost podoby nebo minimálně na jedné straně vykazovaly technické nebo kompoziční nedostatky, které by vyžadovaly větší úpravu před realizací. Do III. kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za výtvarně nejhodnotnější. Dva z nich získaly za kompoziční nápaditost a originalitu zvýšenou cenu, k realizaci je však nebylo možné doporučit především pro nevýstižnost podoby J. Vrchlického. Zbývající tři návrhy vyhodnotila komise jako nejvhodnější pro realizaci, všechny však po určitých technických i výtvarných úpravách. Protože se členové komise neshodli v názoru na udělení prvních tří cen, přistoupili k tajnému hlasování. Návrh s nejnižším počtem hlasů získal třetí cenu. Další hlasování určilo druhou cenu a vítězný návrh, kterému komise navrhla udělit sníženou první cenu a doporučila jej k realizaci. Při diskusi o připomínkách k vítěznému návrhu a jeho doporučených úpravách se však zjistilo, že připomínek z technického i výtvarného není méně než u dvou zbývajících návrhů. Proto se komise jednomyslně rozhodla hlasování o pořadí a přidělení cen zrušit a vyhlásit užší soutěž mezi autory tří nejlepších návrhů, jimiž byli akademický sochař Jiří Harcuba, akademický sochař Jaroslav Veselák a student Pavel Jekl. Rozhodnutí komise podpořil i odborný poradce, ředitel Ústavu pro českou Literaturu Akademie věd ČR, PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Užší soutěže se zúčastnili všichni vyzvaní výtvarníci. Všichni tři dodali své návrhy ve stanoveném termínu a upravené podle připomínek komise. Jejich vyhodnocení se uskutečnilo v rámci posuzování návrhů na pamětní stříbrnou minci ke 150. výročí narození Josefa Thomayera dne 26. března 2002. Komise konstatovala, že návrh akademického sochaře J. Veseláka ani po úpravách nesplňuje její představy o podobě budoucí mince, neboť je poněkud akademický. O zbývajících dvou návrzích se opět hlasovalo a k realizaci byl těsnou většinou 4:3 doporučen návrh ak. sochaře Jiřího Harcuby, a to zejména proto, že heraldická zvířata na návrhu p. Jekla i přes úpravy působí mírně karikujícím dojmem.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Doporučení komise projednala bankovní rada ČNB dne 11. března. Zcela se s ním však neztotožnila a k realizaci schválila lícní stranu návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby a rubovou stranu návrhu pana Pavla Jekla s výstižnějším portrétem J. Vrchlického. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 5. 2. 2003.
Karta mince 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
Karta mince 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock