0

150. výročí narození Alfonse Muchy

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz74-pmpcz74-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2010
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1590010300 ks
Raženo:1590010300 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:akad. soch. Ivan Řehák
Rytecké úpravy:Neznámý autor
150. výročí narození Alfonse Muchy
Další náhledy:    
150. výročí narození Alfonse Muchy 150. výročí narození Alfonse Muchy
150. výročí narození Alfonse Muchy
Další náhledy:    
150. výročí narození Alfonse Muchy 150. výročí narození Alfonse Muchy

Informace k emisi pamětní mince

Dne 23. června 2010 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 150. výročí narození nejvýznamnějšího českého secesního malíře, Alfonse Muchy. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněn přepis dekorativního panó Alfonse Muchy „Hudba“ z cyklu „Umění“. Při levém okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se nachází při spodním okraji dvousetkoruny. Značka České mincovny je při pravém okraji dvousetkoruny. Na rubové straně dvousetkoruny je ztvárněn portrét Alfonse Muchy na pozadí secesního dekoru. Při pravém okraji dvousetkoruny jsou letopočty „1860 ◦ 2010“ a nápis „ALFONS MUCHA“. Nalevo od spodního okraje portrétu jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře Ivana Řeháka, které jsou tvořeny spojenými písmeny „IŘ“.

Karta pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle oranžové barvy barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila únoru 2009 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 150. výročí narození nejvýznamnějšího českého secesního malíře Alfonse Muchy. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 4. května 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže se zúčastnilo 27 výtvarníků, kteří představili 37 návrhů mince. Hodnocení předložených návrhů se uskutečnilo v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. května 2009 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců – vnuka Alfonse Muchy pana Johna Muchy a PhDr. Marty Sylvestrové z Moravské galerie v Brně. Jeden návrh byl vyloučen z dalšího hodnocení pro nesplnění soutěžních podmínek. Zbývající návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 24 návrhů, a to především pro malou podobnost portrétu, nedostatečné nebo nepřesné vystižení díla Alfonse Muchy, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, řešení písma či modelaci. Do druhého kola postoupilo osm návrhů, které lépe vystihovaly podobu Alfonse Muchy a z obsahového i výtvarného hlediska byly podle názoru členů komise zdařilejší.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily návrhy pánů Mgr. Petra Horáka, Luboše Charváta, Jakuba Oravy a akademického sochaře Ivana Řeháka, které byly na umělecky nejvyšší úrovni a nejpřesvědčivěji vystihovaly zadané téma. Komise však konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci, a rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro jejich autory. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise nebo měli autoři možnost předložit návrhy zcela nové. Vyhodnocení užší soutěže v Komise pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 16. června 2009 a odbornou poradkyní byla opět PhDr. Marta Sylvestrová. Při vyhodnocení užší soutěže komise jednoznačně konstatovala, že návrh akademického sochaře Ivana Řeháka ze všech předložených návrhů nejlépe vystihuje jak osobnost, tak dílo Alfonse Muchy. Z těchto důvodů mu udělila uvedenému návrhu první cenu a doporučila jej k realizaci. Rozhodnutí komise podpořila i odborná poradkyně, která konstatovala, že vítězný návrh ze všech návrhů přeložených do soutěže nejlépe postihuje jak osobnost umělce, tak i charakter jeho díla. Autorovi návrhu se podařilo nelépe vyjádřit mistrovu podobu i zachytit charakter jeho umělecké charismatické povahy.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 2. července 2009 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Ivana Řeháka.
Karta mince 150. výročí narození Alfonse Muchy
Karta mince 150. výročí narození Alfonse Muchy
PROOF - Špičková kvalita: 505 Kč vč. DPH, ihned in_stock 505CZK
+
Maximální množství je 4 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 445 Kč vč. DPH, ihned in_stock 445CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík