0

2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje

zcz37-s PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz37-szcz37-pzcz37-o
Hodnota:21000010000 <span class="option optionzcz37-s active">ks</span><span class="option optionzcz37-p">Kč</span><span class="option optionzcz37-o">Kč</span>
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlaté Mince Sada - Zlaté pamětní mince 10.000,- KčZlatá pamětní mince 10.000,- KčZlatá pamětní mince 10.000,- Kč
Rok vydání:2013
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:34 mm
Tloušťka:2.5 mm
Váha:31.107 g
Hrana:hladká s vroubkyhladkáhladká
 
Náklad:090002000 ks
Raženo:090002000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vladimír Pavlica
Rytecké úpravy:Neznámý autor
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Sada obsahuje tuto minci v PROOF kvalitě: Sada obsahuje tuto minci v BĚŽNÉ kvalitě:

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dnem 3. července 2013 vydává Česká národní banka zlatou minci k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Kostantina a Metoděje na Velkou Moravu. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,5 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis stříbrné zlaté mince

Na lícní straně mince je vyobrazení knížete Rastislava vycházející z byzantské ikony, které je umístěno v rámu, v němž jsou vypsána jednotlivá písmena hlaholice. Nad portrétem knížete je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku umístěných ve štítech –uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Při levém, spodním a pravém okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je nad písmenem „B“ ze slova „REPUBLIKA“. Na rubové straně mince je vyobrazení Konstantina a Metoděje ztvárněné ve stylu byzantské ikony, které je umístěno v rámu, v němž jsou vypsána jednotlivá písmena hlaholice. Vpravo a vlevo od vyobrazení věrozvěstů jsou letopočty vztahující se k výročí „863“ a „2013“ ohraničené čarami. Po obvodu mince je opis „PŘÍCHOD VĚROZVĚSTŮ KONSTANTINA A METODĚJE“. Autorem mince je akademický malíř Vladimír Pavlica. Jeho iniciály, které jsou tvořeny písmeny „VP“ v rámečku, jsou nad druhým písmenem „A“ ve slově „KONSTANTINA“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v dubnu 2012 celostátní neomezenou soutěž na zlatou minci s tématem 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na území Velké Moravy. Soutěže se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří předložili celkem 34 výtvarných návrhů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. června 2012 v České národní bance. Jednání komise byli přítomni dva odborní poradci, Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Filosofické fakulty v Praze a Mgr. Tomáš Roule z Arcibiskupství pražského.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 13 sádrových modelů, především z důvodu nedostatků ve výtvarném zpracování, případně pro věcné nesprávnosti ve ztvárnění zadaného tématu. Ve druhém kole získalo základní odměnu 13 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a zdařilejším vystižením zadaného tématu. Pět návrhů obdrželo ve druhém kole zvýšenou odměnu za originální pojetí návrhů.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle mínění komise nejlépe výtvarně zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili téma příchodu věrozvěstů. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici za neotřelé zpracování tématu, které je moderní, ale evokuje styk byzantských ikon, dále pro dokonalý soulad obou stran a vystižení přínosu Konstantina a Metoděje. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité řešení obou stran návrhu vhodné pro ražbu mincí ve špičkové kvalitě a tematicky výstižné ztvárnění motivu hlaholice na obou stranách návrhu. Třetí cenu komise udělila dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za klasické, umírněné řešení s krásně stylizovanými postavami Konstantina a Metoděje připomínajícími byzantskou malbu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 23. srpna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je se předpokládá 3. července 2013.

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dnem 3. července 2013 vydává Česká národní banka zlatou minci k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,5 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis stříbrné zlaté mince

Na lícní straně mince je vyobrazení knížete Rastislava vycházející z byzantské ikony, které je umístěno v rámu, v němž jsou vypsána jednotlivá písmena hlaholice. Nad portrétem knížete je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku umístěných ve štítech –uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Při levém, spodním a pravém okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je nad písmenem „B“ ze slova „REPUBLIKA“. Na rubové straně mince je vyobrazení Konstantina a Metoděje ztvárněné ve stylu byzantské ikony, které je umístěno v rámu, v němž jsou vypsána jednotlivá písmena hlaholice. Vpravo a vlevo od vyobrazení věrozvěstů jsou letopočty vztahující se k výročí „863“ a „2013“ ohraničené čarami. Po obvodu mince je opis „PŘÍCHOD VĚROZVĚSTŮ KONSTANTINA A METODĚJE“. Autorem mince je akademický malíř Vladimír Pavlica. Jeho iniciály, které jsou tvořeny písmeny „VP“ v rámečku, jsou nad druhým písmenem „A“ ve slově „KONSTANTINA“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v dubnu 2012 celostátní neomezenou soutěž na zlatou minci s tématem 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na území Velké Moravy. Soutěže se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří předložili celkem 34 výtvarných návrhů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. června 2012 v České národní bance. Jednání komise byli přítomni dva odborní poradci, Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Filosofické fakulty v Praze a Mgr. Tomáš Roule z Arcibiskupství pražského.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 13 sádrových modelů, především z důvodu nedostatků ve výtvarném zpracování, případně pro věcné nesprávnosti ve ztvárnění zadaného tématu. Ve druhém kole získalo základní odměnu 13 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a zdařilejším vystižením zadaného tématu. Pět návrhů obdrželo ve druhém kole zvýšenou odměnu za originální pojetí návrhů.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle mínění komise nejlépe výtvarně zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili téma příchodu věrozvěstů. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici za neotřelé zpracování tématu, které je moderní, ale evokuje styk byzantských ikon, dále pro dokonalý soulad obou stran a vystižení přínosu Konstantina a Metoděje. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité řešení obou stran návrhu vhodné pro ražbu mincí ve špičkové kvalitě a tematicky výstižné ztvárnění motivu hlaholice na obou stranách návrhu. Třetí cenu komise udělila dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za klasické, umírněné řešení s krásně stylizovanými postavami Konstantina a Metoděje připomínajícími byzantskou malbu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 23. srpna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je se předpokládá 3. července 2013.
Karta mince 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Karta mince 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
Karta mince 2 x 10000 Kč 1150. výročí Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje BJ+PROOF
zcz37-s: Vyprodáno out_of_stock
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock