0

100. výročí Zavedení československé koruny

Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:zcz52
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:bimetal
Kód skupiny:Zlatá pamětní mince 10.000,- Kč
Rok vydání:2019
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:34 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:31.107 g
Hrana:vroubkovaná
 
Náklad:2000 ks
Raženo:0 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Jiří Hanuš
Rytecké úpravy:Neznámý autor
100. výročí Zavedení československé koruny
Další náhledy:    
100. výročí Zavedení československé koruny 100. výročí Zavedení československé koruny

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dnem 10. března 2019 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvoutisícikorunu se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny. Dvoutisícikoruna se vydává pouze v běžném provedení a je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Inlej je ražena ze zlata o ryzosti 986,1. Celková hmotnost mince včetně zlaté inleje je 34,593 g, její průměr bez reliéfního nápisu je 40 mm a síla 3,2 mm. Hmotnost stříbrného korpusu je 31,103 g. Hmotnost zlaté inleje je 3,49 g a její průměr 21 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti stříbra nahoru 1 %, v ryzosti zlata 0,01 %, odchylka v hmotnosti stříbra nahoru 0,35 g, odchylka v hmotnosti zlata nahoru 0,17 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince je hladká s reliéfním nápisem „* 1919 Kč * 1939 K – Ks * * 1945 Kčs * 1993 Kč – Sk * * 1919 – 2019 *“.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je částečný portrét Aloise Rašína v podobě bankovkové rytiny. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2 000 Kč“. Název státu a nominální hodnota se zkratkou peněžní jednotky jsou od sebe odděleny vlevo tečkou a vpravo značkou České mincovny, která je tvořena písmeny „Č“ a „M“. Na rubové straně mince je uprostřed na zlaté inleji ztvárněna rubová strana první československé korunové mince z roku 1922. Na stříbrném mezikruží je text „ČESKOSLOVENSKÁ KORUNA“ a letopočty „1919-2019“. Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami. Mezi zlatou inlejí a mezikružím je text „JSEM RAŽENA Z ČESKÉHO ZLATA“, před slovem „JSEM“ je iniciála autora Jiřího Hanuše, DiS., která je tvořena písmenem „H“ v rámečku.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu uvedené mince s uzávěrkou dne 15. prosince 2017.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 18 výtvarníků, kteří předložili 23 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze provedla vyhodnocení dne 4. ledna 2018. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce ČNB JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert za oblast měnové historie a RNDr. Petr Morávek, znalec těžby drahých kovů v Československu. Jeden návrh nesplnil předepsané podmínky a z tohoto důvodu nebyl hodnocen. V prvním kole komise vyřadila 4 návrhy z důvodů nepříliš zdařilé modelace a kompozice. Ve druhém kole získalo 10 návrhů základní odměnu a 3 návrhy odměnu zvýšenou za originální provedení.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily návrhy Daniela Antoniho, Jiřího Hanuše, DiS., akademického sochaře Zbyňka Fojtů, MgA. Jakuba Oravy a akademického malíře Vladimíra Pavlici. Podle názoru komise byly tyto návrhy výtvarně nejlépe zpracované a autoři zde nejvýstižněji zobrazili zadané téma. Komise zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro tyto autory s uzávěrkou dne 2. března 2018. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo autoři měli možnost předložit návrhy zcela nové. Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky. Při vyhodnocení užší soutěže dne 13. března 2018 komise označila jako nejzdařilejší návrh Jiřího Hanuše, DiS. Vyzdvihla především originální zpracování portrétu Aloise Rašína, který je proveden jako pohled na bankovkovou rytinu přes lupu rytce, čímž se vhodně spojuje tématika mincí a bankovek.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 12. dubna 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Jiřího Hanuše, DiS.
Karta mince 100. výročí Zavedení československé koruny
12 500 Kč vč. DPH, ihned in_stock 12500CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík