0

100. výročí založení Národního technického muzea

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz65-pmpcz65-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2008
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1500010000 ks
Raženo:1500010000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
100. výročí založení Národního technického muzea
Další náhledy:    
100. výročí založení Národního technického muzea 100. výročí založení Národního technického muzea
100. výročí založení Národního technického muzea
Další náhledy:    
100. výročí založení Národního technického muzea 100. výročí založení Národního technického muzea

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 18. června 2008 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí založení Národního technického muzea. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,25 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně je na výseči železničního kola znázorněna jedna z prvních na území České republiky vyrobených lokomotiv, která je součástí sbírek Národního technického muzea. Na obvodu horní poloviny dvousetkoruny je v neuzavřeném opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ a značka mincovny, která dvousetkorunu razila. Na obvodu dolní poloviny dvousetkoruny je znázorněna část ozubeného kola. Na rubové straně dvousetkoruny je v horní části na výseči hodinového ciferníku znázorněno průčelí budovy Národního technického muzea. Pod levou částí budovy Národního technického muzea je zobrazena část astrolábu. Na obvodu horní poloviny dvousetkoruny je neuzavřený opis „NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM“. Při pravém okraji dvousetkoruny jsou dole letopočty „1908 - 2008“. Při spodním okraj dvousetkoruny jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu tyrkysové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v květnu 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí založení Národního technického muzea. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 7. září 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří přeložili 28 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 18. září 2007 v České národní bance. Odborným poradcem byl Dipl. Ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo zejména pro výtvarné či technické nedostatky, slabší vystižení námětu a menší přesvědčivost nebo nápaditost vyřazeno 18 návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno pět návrhů, které lépe vyjadřovaly zadané téma a výtvarně byly na vyšší úrovni.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily sádrové modely od akademického sochaře Zbyňka Fojtů, pana Luboš Charváta, MgA. Josefa Šafaříka, pana Karla Urbana a akademické sochařky Majky Wichnerové. Komise jejich návrhy označila jako tematicky nejvýstižnější a po výtvarné stránce nejlepší, avšak žádný z nich nebyl bez úpravy vhodný k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o vypsání užší soutěže pro autory nejzdařilejších návrhů s uzávěrkou dne 3. prosince 2007. Předložené návrhy musely být upraveny podle připomínek komise nebo mohli autoři předložit návrhy zcela nové. Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 4. prosince 2007 v České národní bance. Odborným poradcem byl ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček. Komise ve svém hodnocení konstatovala, že všichni výtvarníci předložili návrhy výtvarně zdařilejší než byly návrhy původní předložené v anonymní soutěži. Za nejzdařilejší ze všech předložených návrhů komise označila návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů, kterému udělila první cenu a doporučení k realizaci. Komise konstatovala, že se autorovi podařilo vystihnout celost podstaty Národního technického muzea tím, že zobrazil nejen dopravní exponáty, ale pozornost věnoval i přístrojům na měření času, které jsou součástí muzejní expozice. Rozhodnutí komise podpořil i ředitel Národního technického muzea. Ve svém hodnocení uvedl, že autor dokázal nejcitlivěji abstrahovat a nepopisným, ale výtvarně nápaditým způsobem vyjádřil symboliku výročí Národního technického muzea.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 4. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.
Karta mince 100. výročí založení Národního technického muzea
Karta mince 100. výročí založení Národního technického muzea
PROOF - Špičková kvalita: 585 Kč vč. DPH, ihned in_stock 585CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock