0

2 ks 2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF100. výročí Vznik československé měny100. výročí Vznik československé měny

zcz51-s PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:zcz51-szcz51-pzcz51-o
Hodnota:21000010000 <span class="option optionzcz51-s active">ks</span><span class="option optionzcz51-p">Kč</span><span class="option optionzcz51-o">Kč</span>
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá pamětní mince 10.000,- KčZlatá pamětní mince 10.000,- Kč
Rok vydání:2019
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:283434 mm
Tloušťka:02.352.35 mm
Váha:15.5531.10731.107 g
Hrana:hladká s vroubkyhladkávroubkovaná
 
Náklad:320069003200 ks
Raženo:320069003200 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Josef Oplištil
Rytecké úpravy:Neznámý autor
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 5. března 2019 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,35 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněn perforovaný arch kolků 1 K s vytrženým prostředním kolkem. V horní části mincovního pole jsou umístěna heraldická zvířata z velkého státního znaku. Po obvodu mince v mezikruží je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“ a značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“. Rubové straně mince dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně a symbolicky položen na uherské straně bankovky Rakousko-uherské banky 100 K vzor 1912. Po obvodu mince je v opisu text „ČESKOSLOVENSKÁ MĚNA“ a letopočty „1919 - 2019“ umístěné v mezikruží. Za slovem „MĚNA“ jsou iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny kompozicí písmen „J“ a „O“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí zavedení československé měny, s uzávěrkou dne 12. ledna 2018.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 23. ledna 2018. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert. V prvním kole komise vyřadila 5 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů základní odměnou. Jeden návrh získal ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za nápadité ztvárnění okamžiku vzniku československé měny kolkováním bankovek a za krásný soulad obou stran. Rubové straně návrhu dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh Martina Pospíšila za kompoziční řešení heraldických figur a ztvárnění kolku 20 h. Třetí cenu komise udělila Jiřímu Hanušovi, DiS., za zajímavé naznačení procesu výměny rakousko-uherských bankovek 50 K za okolkované československé státovky. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. března 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Oplištila.  

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 5. března 2019 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,35 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněn perforovaný arch kolků 1 K s vytrženým prostředním kolkem. V horní části mincovního pole jsou umístěna heraldická zvířata z velkého státního znaku. Po obvodu mince v mezikruží je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“ a značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“. Rubové straně mince dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně a symbolicky položen na uherské straně bankovky Rakousko-uherské banky 100 K vzor 1912. Po obvodu mince je v opisu text „ČESKOSLOVENSKÁ MĚNA“ a letopočty „1919 - 2019“ umístěné v mezikruží. Za slovem „MĚNA“ jsou iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny kompozicí písmen „J“ a „O“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí zavedení československé měny, s uzávěrkou dne 12. ledna 2018.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 23. ledna 2018. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert. V prvním kole komise vyřadila 5 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů základní odměnou. Jeden návrh získal ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za nápadité ztvárnění okamžiku vzniku československé měny kolkováním bankovek a za krásný soulad obou stran. Rubové straně návrhu dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh Martina Pospíšila za kompoziční řešení heraldických figur a ztvárnění kolku 20 h. Třetí cenu komise udělila Jiřímu Hanušovi, DiS., za zajímavé naznačení procesu výměny rakousko-uherských bankovek 50 K za okolkované československé státovky. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. března 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Oplištila.  

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 5. března 2019 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,35 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněn perforovaný arch kolků 1 K s vytrženým prostředním kolkem. V horní části mincovního pole jsou umístěna heraldická zvířata z velkého státního znaku. Po obvodu mince v mezikruží je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“ a značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“. Rubové straně mince dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně a symbolicky položen na uherské straně bankovky Rakousko-uherské banky 100 K vzor 1912. Po obvodu mince je v opisu text „ČESKOSLOVENSKÁ MĚNA“ a letopočty „1919 - 2019“ umístěné v mezikruží. Za slovem „MĚNA“ jsou iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny kompozicí písmen „J“ a „O“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí zavedení československé měny, s uzávěrkou dne 12. ledna 2018.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 23. ledna 2018. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert. V prvním kole komise vyřadila 5 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů základní odměnou. Jeden návrh získal ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za nápadité ztvárnění okamžiku vzniku československé měny kolkováním bankovek a za krásný soulad obou stran. Rubové straně návrhu dominuje kolek v hodnotě 1 K, který je vytržen z archu zobrazeného na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh Martina Pospíšila za kompoziční řešení heraldických figur a ztvárnění kolku 20 h. Třetí cenu komise udělila Jiřímu Hanušovi, DiS., za zajímavé naznačení procesu výměny rakousko-uherských bankovek 50 K za okolkované československé státovky. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. března 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Oplištila.  
Karta mince 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik československé měny, BJ+PROOF
zcz51-s: Vyprodáno out_of_stock
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock