0

2 ks 2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF100. výročí Vznik Československa100. výročí Vznik Československa

zcz50-s PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:zcz50-szcz50-pzcz50-o
Hodnota:21000010000 <span class="option optionzcz50-s active">ks</span><span class="option optionzcz50-p">Kč</span><span class="option optionzcz50-o">Kč</span>
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá pamětní mince 10.000,- KčZlatá pamětní mince 10.000,- Kč
Rok vydání:2018
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:283434 mm
Tloušťka:02.62.6 mm
Váha:15.5531.10731.107 g
Hrana:hladká s vroubkyhladkávroubkovaná
 
Náklad:310082003800 ks
Raženo:310082003800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vladimír Pavlica
Rytecké úpravy:Neznámý autor
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 23. října 2018 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,60 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Po obvodu mince je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při pravém okraji mince za slovem „ČESKÁ“. Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty „1918“ a „2018“. Po obvodu mince je v opisu text „VZNIK ČESKOSLOVENSKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem „VZNIK“ jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen „V“ a „P“. 

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta bíločervené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v listopadu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí vzniku Československa, s uzávěrkou dne 26. května 2017.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 26 výtvarníků, kteří předložili celkem 35 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. června 2017. Odbornými poradci byli doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., a RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. V prvním kole komise vyřadila 14 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole získalo 15 návrhů základní odměnu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Mgr. Petra Horáka pro své jednoduché, avšak moderní ztvárnění námětu. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici za velmi propracovanou heraldiku na lipovém stromu na lícní straně návrhu a vynikající sochařský přepis velkého státního znaku Republiky československé na rubové straně. Třetí cenu obdržela kombinace dvou návrhů MgA. Josefa Oplištila pro kvalitní a nápadité zpracování tématu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 21. června 2017 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici.  

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 23. října 2018 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,60 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Po obvodu mince je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při pravém okraji mince za slovem „ČESKÁ“. Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty „1918“ a „2018“. Po obvodu mince je v opisu text „VZNIK ČESKOSLOVENSKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem „VZNIK“ jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen „V“ a „P“. 

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta bíločervené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v listopadu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí vzniku Československa, s uzávěrkou dne 26. května 2017.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 26 výtvarníků, kteří předložili celkem 35 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. června 2017. Odbornými poradci byli doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., a RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. V prvním kole komise vyřadila 14 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole získalo 15 návrhů základní odměnu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Mgr. Petra Horáka pro své jednoduché, avšak moderní ztvárnění námětu. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici za velmi propracovanou heraldiku na lipovém stromu na lícní straně návrhu a vynikající sochařský přepis velkého státního znaku Republiky československé na rubové straně. Třetí cenu obdržela kombinace dvou návrhů MgA. Josefa Oplištila pro kvalitní a nápadité zpracování tématu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 21. června 2017 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici.  

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 23. října 2018 vydává Česká národní banka zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 34 mm, hmotnost 31,107 g a síla je 2,60 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Po obvodu mince je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při pravém okraji mince za slovem „ČESKÁ“. Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty „1918“ a „2018“. Po obvodu mince je v opisu text „VZNIK ČESKOSLOVENSKA“ umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem „VZNIK“ jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen „V“ a „P“. 

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta bíločervené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Česká národní banka vypsala v listopadu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí vzniku Československa, s uzávěrkou dne 26. května 2017.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Vypsání ceny se účastnilo 26 výtvarníků, kteří předložili celkem 35 sádrových návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. června 2017. Odbornými poradci byli doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., a RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. V prvním kole komise vyřadila 14 návrhů, které se vyznačovaly závažnějšími výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole získalo 15 návrhů základní odměnu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které podle názoru komise nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Mgr. Petra Horáka pro své jednoduché, avšak moderní ztvárnění námětu. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici za velmi propracovanou heraldiku na lipovém stromu na lícní straně návrhu a vynikající sochařský přepis velkého státního znaku Republiky československé na rubové straně. Třetí cenu obdržela kombinace dvou návrhů MgA. Josefa Oplištila pro kvalitní a nápadité zpracování tématu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 21. června 2017 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici.  
Karta mince 2 ks   2 x 10000 Kč 100. výročí Vznik Československa, BJ+PROOF
zcz50-s: Vyprodáno out_of_stock
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock