0

100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz42-pmpcz42-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2003
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:500014500 ks
Raženo:430012000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Ladislav Kozák
Rytecké úpravy:Lubomír Lietava
100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách
Další náhledy:    
100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách
100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách
Další náhledy:    
100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 19. listopadu do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém. Mince ražená ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi se vydává ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a hranou. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován a mají hladkou hranu s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *"; u mincí v běžné kvalitě je hrana vroubkovaná. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince ražené podle návrhu akademického sochaře Ladislava Kozáka je na mezikruží v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty mince "200 Kč". Hlavním motivem lícní strany je portrét Josefa Rösslera - Ořovského, průkopníka a propagátora lyžování v Čechách, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce 70 let. Po stranách portrétu je při vnitřním okraji mezikruží ve dvouřádkovém neuzavřeném opisu text "Josef Rössler Ořovský 1869 1933". V pravé spodní části dvousetkoruny je umístěn oválný medailon s dobovým českým lvem, položený přes dvě soudobé lyže, který částečně zakrývá portrét a přesahuje ze středu mince na mezikruží. Na mezikruží je rovněž značka mincovny, která minci razila. Na rubu dvousetkoruny je ve středu vyobrazen lyžař v dobovém oblečení a s dobovými lyžemi s jednou holí. Pravá lyže a hůl přesahují ze středu mince na mezikruží. Vlevo od lyžaře jsou nad sebou letopočty "1903" a "2003" oddělené linkou. Na mezikruží je opis "Svaz lyžařů v Království českém". Iniciály autora návrhu jsou umístěny v pravé spodní části středu dvousetkoruny při vnitřním okraji mezikruží.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na strukturovaném polokartónu bílé barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2002 s uzávěrkou 11. října 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 17 výtvarníků celkem 27 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 22. října 2002 za přítomnosti odborného poradce generálního sekretáře Svazu lyžařů České republiky Ing. Michala Kárníka. Do hodnocení byly připuštěny všechny zaslané návrhy. Komise konstatovala jejich slušnou výtvarnou úroveň a jednotlivá podání hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 15 návrhů převážně pro výtvarné nebo technické nedostatky, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany. Ve II. kole udělila komise sedm základních a čtyři mimořádné odměny návrhům, které technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni, avšak komise je shledala jako méně přesvědčivé. Odborný poradce u některých z nich konstatoval, že současnost je vyjádřena pouze jednou nebo dvěma lyžařskými disciplínami z osmi, což není vhodné. Jeden z návrhů, který byl výtvarně, technicky i kompozičně na vysoké úrovni, nerespektoval správný název lyžařského svazu. Zvýšenou odměnu získaly návrhy studentů Martina Daška, Petra Červinky a Jakuba Vlčka (dva návrhy) za myšlenkovou invenci, zajímavé či neobvyklé výtvarné řešení resp. za moderně pojatou kompozici. Jejich realizace by však nebyla možná bez zásadních úprav, např. bez podstatného snížení reliéfu, změny písmo či přepracování heraldických zvířat.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola proto postoupil pouze návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka, který byl jako jediný z předložených návrhů shledán jako způsobilý k realizaci bez dalších úprav po výtvarné i po technické stránce. Protože se návrh se vyznačuje dobrou kompozicí a kvalitním sochařským zpracováním, získal první cenu a doporučení k realizaci. Druhá a třetí cena uděleny nebyly. Odborný poradce u vítězného návrhu doporučil, že autor by měl zvážit, zda by nebylo vhodné na lícní straně vyjádřit propojení minulosti lyžařského svazu se současností. Komise se s tímto názorem ztotožnila. Ak. sochař Kozák vypracoval a předložil dva kresebné návrhy úprav podle doporučení komise (na lícní straně medailon s českým lvem v podobě z počátku 20. století zaměněn za znak Svazu lyžařů ČR z 50. let, letopočty na rubové straně přesunuty a do pozadí zakomponován nejnovější znak Svazu lyžařů ČR) a jako třetí alternativu drobně upravil i původní návrh tak, aby zakončení špiček lyží mělo současnou podobu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Doporučení komise na realizaci návrhu ak. sochaře Kozáka bankovní rada ČNB schválila. Po zvážení předložených návrhů úprav původního sádrového modelu bankovní rada konstatovala, že výraznější úpravy lícní či rubové strany by se výrazně lišily od autorského záměru a narušily by kompozici, proto rozhodla o realizaci původního návrhu s úpravou lyží. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá koncem listopadu roku 2003.
Karta mince 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách
Karta mince 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Čechách
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock