0

100. výročí úmrtí Emila Holuba

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz36-pmpcz36-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2002
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:400016500 ks
Raženo:360013000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Ladislav Kozák
Rytecké úpravy:Lubomír Lietava
100. výročí úmrtí Emila Holuba
Další náhledy:    
100. výročí úmrtí Emila Holuba 100. výročí úmrtí Emila Holuba
100. výročí úmrtí Emila Holuba
Další náhledy:    
100. výročí úmrtí Emila Holuba 100. výročí úmrtí Emila Holuba

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 20. února 2002 do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí úmrtí českého cestovatele a lékaře dr. Emila Holuba. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby. V klasickém běžném provedení a ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele numismatiky. Obě mince se od sebe liší v povrchové úpravě a v provedení hrany. U běžné kvality je mincovní pole i reliéf leštěn stejně, u mincí proof je mincovní pole vyleštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana u běžné kvality mince je vroubkovaná, u špičkové je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,30 mm. Stejně jako u každé ražby stříbrných mincí jsou i zde povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je umělecké seskupení stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. V řádku pod tímto seskupením je označení státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a pod názvem státu je rovněž v řádku označení nominální hodnoty mince "200 Kč". Na rubové straně je hlavním motivem portrét dr. Holuba v tropické přilbě. Na pozadí jsou po obou stranách portrétu stylizované postavy afrických domorodců. Šikmo přes pravou spodní část portrétu je nápis "EMIL HOLUB" a pod ním letopočty "1902-2002". Autorem mince je akademický sochař Ladislav Kozák, jehož iniciály jsou umístěny vlevo pod portrétem. Minci razila Bižuterie Česká Mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou. Její značka je na lícní straně dvousetkoruny uprostřed při horním okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu tištěná na polokartonu světle hnědé barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je vydána společná karta.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh uvedené pamětní mince byla v listopadu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 9. března 2001. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Předložených 31 soutěžních podání, což představuje 31 návrhů lícních stran a 33 návrhů rubových stran, na minci "Holub" hodnotila dne 27. března 2001 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Doc. Josefa Kandrta z Náprstkova muzea,světově uznávaného znalce Holubova života i díla. Po úvodním připomenutí významu Holubových průzkumných výprav do Afriky a postupné prohlídce jednotlivých podání s  upřesněním místopisného zařazení některých afrických motivů odborným poradcem, Komise zhodnotila předložené návrhy ve třech kolech. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 15 návrhů pro nepřesvědčivé vystižení námětu, případně pro dílčí výtvarné výhrady. Již ve II. kole se projevila obtížnost výběru vzhledem ke všeobecně velmi dobré výtvarné úrovni a nápaditosti v pojetí zadaného tématu. Ze zbývajících 16 návrhů jich ve II. zůstalo 13. Námětová rozmanitost a neobyčejně dobrá úroveň výtvarného zpracování přiměla Komisi rozčlenit těchto 13 návrhů ještě do tří skupin. Nejvyšší skupinu a) tvořily čtyři návrhy, kterým v postupu do III. kola zabránila pouze ta skutečnost, že jejich autoři použili motivy z jiných oblastí Afriky, než ve kterých se Holub při svých výpravách pohyboval. Tři návrhy ze skupiny b) a šest návrhů ze skupiny c) se od sebe nepatrně odlišovaly ve výtvarné úrovni.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola vzhledem k vysoké výtvarné kvalitě a důslednému dodržení reálií, které souvisí s Holubovým životem i jeho cestovatelskými aktivitami postoupily tři návrhy. Neotřelý výběr ztvárněných prvků vyústil v hlasování o pořadí jednotlivých návrhů s tím, že Komise udělila III. cenu návrhu Mgr. Art. Marie Šeborové. Ocenila kvalitní zpracování figurálního námětu skupinky černošských žen s dítětem v kombinaci s portrétem Holuba. Přes zajímavost a nevšednost námětu Komise vyslovila určité výhrady k nepříliš organickému začlenění portrétu do výjevu. II. cenu obdržel návrh pana Pavla Jekla. Důvodem byl nekonvenční námět inspirovaný skalními malbami objevenými Emilem Holubem. Tento návrh vyvolal značnou diskusi na téma zda by při zobrazení velkého počtu drobných prvků byla zachována čitelnost při zmenšení na velikost mince. Obzvláště problematický by byl kontrast velké plochy zobrazeného afrického kontinentu a drobných postav ze skalní malby. I. cenu získal návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka za zdařilou kombinaci portrétu s figurálními motivy tančících domorodců. Po výtvarné i technické stránce je návrh dobře proveden.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru 2002.
Karta mince 100. výročí úmrtí Emila Holuba
Karta mince 100. výročí úmrtí Emila Holuba
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock