0

100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz41-pmpcz41-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2003
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:460014500 ks
Raženo:410012000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Ladislav Kozák
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
Další náhledy:    
100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
Další náhledy:    
100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 18. června 2003 do oběhu pamětní stříbrnou 200 Kč minci ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost mincí je 13 g, průměr je 31 mm a síla 2,35 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince ražené podle návrhu akademického sochaře Ladislava Kozáka ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi je hlavním motivem portrét Františka Křižíka doplněný jeho jménem a letopočty jeho narození a úmrtí v neuzavřeném opisu při levém okraji mince. Při pravém okraji mince je v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Pod portrétem je značka mincovny. Dominantu rubové strany tvoří skupina osob v dobovém oblečení vítající příjezd prvního vozu elektrifikované trati. Při horním a pravém okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis "PRVNÍ ELEKTRIFIKOVANÁ TRAŤ", při levém a dolním okraji neuzavřený opis "TÁBOR - BECHYNĚ" a nad ním letopočty "1903-2003". Iniciály autora výtvarného návrhu jsou při pravém spodním okraji dvousetkoruny mezi oběma opisy.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu modré barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 100. výročí první elektrifikíované trati z Tábora do Bechyně byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2002 s uzávěrkou 10. května 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny obeslalo  24 výtvarníků celkem 31 sádrovými návrhy mince. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 21. května 2002. Jako odborný poradce působil Dipl. - Ing. Dr. Karel Zeithammer z  Národního technického muzea v Praze. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno celkem 17 návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé vystižení tématu ve spojení s většími či menšími technickými nebo výtvarnými nedostatky. Ve II. kole získaly odměnu návrhy, které byly výtvarně a technicky na vysoké úrovni a dobře vystihovaly zadání, v některých případech však ne zcela odpovídaly době výročí (most v Bechyni z mnohem pozdější doby, podstatně starší Křižíkova podoba) nebo se technickými detaily elektrického vozu, popř. vedení lišily od skutečnosti.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější co do zpracování tématu. První cenu a doporučení k realizaci  získal návrh akademického sochaře Ladislava Kozáka za výstižnou dobovou atmosféru slavnostního zahájení provozu trati a za portrét vystihující Křižíkovu energickou osobnost. Bude však třeba, aby autor provedl drobné úpravy písma a vedení trati. Druhou cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla a třetí cenu získal návrh dvou autorů, lícní strana od akademického sochaře Vladimíra Oppla a rubová strana od studenta Milana Hanka.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá 18. 6. 2003.
Karta mince 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
Karta mince 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock