0

100. výročí narození Jaroslava Seiferta

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz32-pmpcz32-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2001
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.4 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:350016000 ks
Raženo:320013500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Ladislav Kozák
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
100. výročí narození Jaroslava Seiferta
Další náhledy:    
100. výročí narození Jaroslava Seiferta 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
100. výročí narození Jaroslava Seiferta
Další náhledy:    
100. výročí narození Jaroslava Seiferta 100. výročí narození Jaroslava Seiferta

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 19. září 2001 do oběhu pamětní stříbrnou 200 Kč minci ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,40 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně je umístěna umělecká kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku ČR. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při horním okraji mince. Označení nominální hodnoty "200 Kč" je umístěno pod heraldickými zvířaty. Ústředním motivem rubové strany je portrét Jaroslava Seiferta, do jehož spodní části zleva zasahují letopočty "1901" a "2001". Při pravém okraji mince je neuzavřený opis "JAROSLAV SEIFERT". Pod letopočty jsou iniciály jména autora návrhu, akademického sochaře Ladislava Kozáka. Ražbu provedla Bižuterie Česká Mincovna, v Jablonci nad Nisou, jejíž značka je umístěna na lícní straně pod kompozicí heraldických zvířat.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu. Barva karty je temně vínová. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní mince byla v červnu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 17. listopadu 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 29. listopadu 2000 za přítomnosti odborné poradkyně paní Jany Seifrtové, dcery básníka.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže bylo předloženo 21 podání což představuje 21 návrhů lícních a 23 rubových stran. Komise v úvodu jednání konstatovala značnou rozdílnost ve věrohodnosti zpracování portrétu. V I.kole hodnocení bylo vyřazeno 10 podání, která nesplňovala požadavky na věrohodnost portrétu, případně ne zcela splňovala technické požadavky. Před zahájením II. kola vyjádřila svůj názor k předloženým portrétům odborná poradkyně paní Jana Seifertová, básníkova dcera. Ve II. kole bylo ponecháno 7 podání, u kterých se Komise shodla na výstižnějším zpracování podoby i charakteru básníka a jeho díla.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily 4 návrhy. Vzhledem k nejednoznačnému názoru a výhradám k jednotlivým návrhům Komise doporučila vypsání užší soutěže pro autory všech 4 návrhů - i akad. sochaře Jiřího Harcubu, Ladislava Kozáka, Vladimíra Oppla a Jiřího Věnečka. Dne 3. ledna 2001 Komise vyhodnotila upravené návrhy a ve shodě s odbornou poradkyní paní Janou Seifertovou udělila I. cenu návrhu akad. sochaře Ladislava Kozáka pro nejvystižnější zachycení podoby a vyjádření lyrické orientace básníka. Dále Komise konstatovala, že návrh : akad.soch. J. Harcuby by názorově lépe vyhovoval realizaci v lité medaili, akad. soch. V. Oppla přes posun k větší živosti portrétu setrvává v konvenční rovině, akad. soch. J. Věnečka nejvíce respektoval připomínky odborné poradkyně, což se bohužel následně projevilo v neprospěch výrazu portrétu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v říjnu 2001.
Karta mince 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
Karta mince 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock