0

100. výročí narození Jarmily Novotné

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz59-pmpcz59-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2007
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1280010200 ks
Raženo:1280010000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vojtěch Dostál DiS
Rytecké úpravy:Neznámý autor
100. výročí narození Jarmily Novotné
Další náhledy:    
100. výročí narození Jarmily Novotné 100. výročí narození Jarmily Novotné
100. výročí narození Jarmily Novotné
Další náhledy:    
100. výročí narození Jarmily Novotné 100. výročí narození Jarmily Novotné

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 5. září 2007 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí narození Jarmily Novotné. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,2 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny jsou ozdobným písmem vypsány názvy hudebních děl, v nichž Jarmila Novotná účinkovala. Při celém okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při pravém okraji dvousetkoruny. Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna při levém spodním okraji dvousetkoruny, mezi prvním a druhým slovem názvu státu. Na rubu dvousetkoruny je portrét Jarmily Novotné. Při levém a spodním okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis „JARMILA NOVOTNÁ“. Při pravém okraji dvousekoruny jsou data „1907 – 2007“, která částečně zasahují do portrétu. Autorem návrhu dvousetkoruny je Vojtěch Dostál, DiS, jehož iniciála, obrácené písmeno „D“, je umístěna při pravém okraji dvousekoruny vedle ozdobné spony do vlasů.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu žlutozelené barvy s výraznějším rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí narození Jarmily Novotné byla vyhlášena v červenci 2006 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 29. září 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Zaslané návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. října 2006 v České národní bance. Odbornou poradkyní byla PhDr. Eva Paulová z Národního muzea - Českého muzea hudby. Komise hodnotila předložená podání pouze v prvním kole a z důvodu velmi nízkého počtu zaslaných návrhů a relativně nízké úrovně portrétů doporučila ukončení soutěže a navrhla její opakované vyhlášení. Vyhlášení soutěže proběhlo standardním způsobem a datum odevzdání nových návrhů bylo stanoveno na 1. prosince 2006. Hodnocení návrhů předložených v opakované soutěži proběhlo dne 12. prosince 2006 v České národní bance, opět za přítomnosti PhDr. Evy Paulové z Národního muzea - Českého muzea hudby. Vyhlášení opakované soutěže splnilo svůj účel, jelikož bylo předloženo celkem 43 návrhů od 27 výtvarníků. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 32 návrhů, zejména pro nevýstižnost podoby Jarmily Novotné a pro výtvarné nebo technické nedostatky jako je kompozice, modelace či písmo. Ve druhém kole bylo oceněno sedm tematicky i výtvarně lépe zpracovaných návrhů.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za výtvarně nejzdařilejší a podle odborné poradkyně také nejlépe vystihující zadané téma. První místo a doporučení k realizaci přisoudila komise návrhu pana Vojtěcha Dostála za perfektní soulad lícní a rubové strany, originální a čisté řešení písma na lícní straně, krásně vyjádřenou podobu Jarmily Novotné a velmi kvalitní realistický reliéf. Druhou cenu obdržel návrh pana Josefa Oplištila za jemně provedený reliéf, kterému bylo možno vytknout pouze zpracování vlasů na rubové straně, a za velmi zdařilé patkové písmo. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za celkově vysokou výtvarnou úroveň obou stran. Čtvrtý návrh obdržel zvýšenou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 4. ledna 2007 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Emise mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007.
Karta mince 100. výročí narození Jarmily Novotné
Karta mince 100. výročí narození Jarmily Novotné
PROOF - Špičková kvalita: 455 Kč vč. DPH, ihned in_stock 455CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock